خریداران محترم می توانند در صورت هر گونه نارضایتی از کیفیت محصول خریداری شده  از طریق روش های ذیل اقدام نمایند.

تلفن تماس:

۳۳۶۸۱۴۸۲ -۰۱۱ الی ۴ (داخلی ۵)

آدرس ایمیل:

info@nitelco.com

شماره پیامک:

با توجه به درج شماره سری ساخت روی تمامی محصولات کلیه شکایات قابل بررسی و پیگیری می باشد.

There are no products